You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'UNION SELECT * FROM prlx12_wTeams WHERE prlx12_wTeams.l_LOGIN='' AND prlx12_w...' at line 2 Paralaxa 2012 - šifrovací hra 13. října 2012

Pravidla hry

Základní informace

 • Hra se koná v sobotu 13. října 2012 na území hl. m. Prahy.
 • Místo startu i cíle je v širším centru města a je snadno dosažitelné pomocí MHD.
 • Začátek hry je v 09:09:09 na místě uveřejněném po zaplacení v administraci týmu.
 • Konec hry je ve 23:00:00.

Účastníci

 • Hry se mohou účastnit dvou až pěti členné týmy.
 • V každém týmu musí být alespoň jeden člen starší 18 let, který přebírá odpovědnost za všechny nezletilé členy týmu.
 • Za jednání hráčů během hry nenese pořadatel odpovědnost. Hráči se účastní na své vlastní nebezpečí, za případné úrazy během akce nenese pořadatel odpovědnost.
 • Hráči jsou během hry povinni řídit se platnými zákony a vyhláškami.
 • Organizátoři si vyhrazují právo omezit počet týmů.

Registrace a platba startovného

 • Každý tým je povinen se zaregistrovat.
 • Při registraci je nutné uvést kontaktní telefon a email.
 • Registrace běží od neděle 1. července 2012 do 3. října 2012 (organizátoři si vyhrazují právo prodloužit možnost registrace týmů).
 • Tým se hry může účastnit pouze po uhrazení startovného ve výši 360 Kč.
 • Startovné je možné uhradit v době od 1. září do 3. října 2012 pomocí převodu na účet (podrobné instrukce jsou k dispozici v administraci týmu).
 • Startovné je možné uhradit také hotově přímo na startu v den konání soutěže. Pro využití této možnosti je třeba se obrátit na organizátory na email paralaxa@chim.cz.
 • Vrácení zaplaceného startovného v případě odřeknutí účasti týmu se řeší individuálně (vrácena je dosud neproinvestovaná částka).
 • Hra je nezisková a veškeré prostředky ze startovného jsou využity při přípravě hry.

Průběh hry

 • Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť. Na každém z nich nalezne tým šifru, jejíž vyluštění prozradí týmu umístění dalšího stanoviště.
 • Na každém stanovišti si tým vezme maximálně dvě kopie šifry, není-li řečeno jinak. Po vyzvednutí šifry tým vrátí desky se zbylými šiframi na původní místo a vzdálí se natolik, aby neprozradil polohu stanoviště dalším týmům.
 • Je zakázáno sledovat jiný tým za účelem objevení dalšího stanoviště.
 • Tým se může kdykoliv rozdělit, avšak není to během hry nutné.
 • K přesunům v rámci hry je povoleno používat výhradně chůzi nebo prostředky MHD v rámci tarifu PID. Zakázáno je dopravovat se pomocí kola, automobilu, taxi-služby či lodí (mimo tarif PID).
 • V rámci hry není zapotřebí vstupovat na veřejně nepřístupná místa. V případě výjimky je toto místo zřetelně označeno logem hry (například cílové prostory).
 • Hru je možné kdykoliv vzdát. Vzdá-li tým hru, dozví se polohu cílového stanoviště (přístupné v době od 14:00 do 00:30). Takovýto tým již nemůže dále ve hře pokračovat.
 • Po zahájení hry není možné provádět personální změny v týmech. Je taktéž zakázáno slučování týmů během hry.
 • Tým může využít znalosti dalších osob mimo tým, avšak získané znalosti mohou být pouze encyklopedického rázu. Další osoby se nesmí přímo podílet na odhalování principu šifer.

Šifry

 • Zadání šifry je vždy na předmětu (obvykle listu papíru) opatřeným logem hry a číslem a kódem stanoviště.
 • Stanoviště se nachází do 10 metrů od místa popsaného minulou šifrou. Stanoviště jsou od sebe vzdáleny maximálně dva kilometry.
 • Kód stanoviště je nutné ihned odeslat pomocí SMS (příp. přes webové rozhraní). Způsoby odesílání SMS zpráv a vysvětlení fungování webového rozhraní se týmy dozví v Posledních informacích před hrou.
 • V šifrách je použita anglická abeceda s 26 znaky (písmeno CH není použito).
 • Všechny informace potřebné k vyřešení šifer obdržíte na startu, včetně alespoň jedné kopie šifrovacích pomůcek (paralaxaček) a mapy Prahy.
 • Dodatečné informace, technické poznámky a upřesnítka jsou psány kurzívou. V takto vytištěném textu nehledejte šifru.

Hodnocení hry

 • Pořadí týmů se určuje primárně podle počtu vyřešených šifer (rozhodující je nalezení následujícího stanoviště, nikoliv SMS příkaz HOTOVO).
 • Sekundárně pak dle času vyřešení poslední šifry navýšený o penalizace získané do doby vyřešení (časem vyřešení se rozumí čas odeslání kódu z následujícího stanoviště, splnění cílové aktivity se v tomto kontextu bere jako nalezení dalšího stanoviště).
 • V případě komunikace se systémem pomocí SMS zpráv je rozhodující čas přijetí zprávy!

Komunikace mimo tým

 • Během hry je zakázáno komunikovat mezi týmy způsobem, který napomáhá (nebo naopak škodí) k vyřešení šifry (není-li uvedeno jinak).
 • Povoleno je využívat třetích osob k získávání potřebných faktických informací, třetí osoba se ale nikterak nesmí podílet na samotném řešení principu šifry.
 • S organizátory se komunikuje zásadně slušně a pouze nezbytným způsobem (nedovolí vám organizátor jinak :) ).
 • Jste-li zcela jistě na správném stanovišti a nemůžete nalézt šifru, kontaktujte organizátory.

Povinné a doporučené vybavení

Povinné vybavení

 • Pravítko
 • Nůžky
 • Mobilní telefon, jehož číslo bylo vyplněno při registraci
 • Povinné vybavení bude upřesněno v Posledních informacích před hrou.

Doporučené vybavení

 • Eurofolie (průhledné folie)
 • Alespoň dvě různobarevné fixy
 • Kružítko
 • Krabička zápalek
 • Čtverečkovaný papír
 • Malá lékárnička (náplast, desinfekce, obvaz...) - pro případ nouze
 • Šifrovací pomůcky (alespoň jedny obdržíte na startu)
 • Plán Prahy s rejstříkem ulic (mapu bez rejstříku obdržíte během hry)

Využívání MHD

 • Start je z Hlavního nádraží s pomocí MHD dosažitelný za 15 minut, ze Smíchovského nádraží za 30 minut.
 • Z cíle trvá cesta pomocí MHD na nádraží do 30 minut.
 • Jestliže si nejste jistí, zda stihnete příchod na start včas, kontaktujte organizátory.
 • Hra nepočítá s využitím MHD, přesto si tak výjimečně lze zkrátit cestu.
 • Lístky nejsou během hry potřeba! Stanoviště jsou obvykle blízko u sebe (cca 1 km). Celodenní lístek tak nebude velkou výhodou.

Shrnutí

 • Během hry dodržujte slušné chování a zásady fairplay.
 • Nedodržování pravidel znamená pro Vás slabší zážitek ze hry.

Výjimky z pravidel

 • Výjimky z pravidel (např. použití auta u tělesně postižených nebo účast malých dětí nad počet pěti členů v týmu) schvalují organizátoři.