Pravidla

Účastníci hry

 • Hry se mohou zúčastnit dvou až pěti členné týmy.
 • Minimální věková hranice účastníků je stanovena na 15 let. V každém týmu musí být alespoň jeden člen starší 18 let. Všichni hráči mladší 18 let potřebují potvrzení podepsané jeho zákonným zástupcem a jedním členem týmu starším 18 let.
 • Prohlášení o zodpovědnosti
 • Za jednání hráčů během hry nenese pořadatel odpovědnost. Hráči se účastní na své vlastní nebezpečí.
 • Hráči jsou během hry povinni řídit se platnými zákony.

Termíny

 • Hra se koná v sobotu 15. října 2011 na území města Prahy. Přesný čas a místo startu budou s dostatečným předstihem zveřejněny.
 • Registrace týmů je možná do 10. října 2011.
 • Platbu startovného převodem na účet je nutné provést nejpozději v pondělí 10. října 2011. Poté je možné uhradit účastnický poplatek přímo na místě během startu (po předchozí domluvě s organizátory).
 • Začátek hry je stanoven na sobotu 15. října 2011 v 9:09 na území Prahy v blízkosti centra.
 • Konec hry je stanoven na sobotu 15. října 2011 v 23:00 na území Prahy v blízkosti centra.

Registrace a platby

 • Každý tým je nutné nejprve zaregistrovat. Registraci provádí pouze jeden člen týmu.
 • Pokud byste si po přihlášení svoji účast rozmysleli, dejte to prosím vědět organizátorům.
 • Platba startovného je možná buď převodem z účtu nebo hotově na startu hry. Podrobnější informace jak zaplatit naleznete v administraci týmu.
 • Startovné činí 350 Kč/tým. Peníze jsou využity výhradně k organizaci hry a nenesou organizátorům žádný zisk.

Průchod hrou

 • Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť. Na každém z nich obdrží tým šifru, jejíchž vyluštění umožní nalezení dalšího stanoviště.
 • Na každém stanovišti si tým vezme maximální dvě kopie šifry, není-li řečeno jinak. Po vyzvednutí šifry tým vrátí desky s šiframi na původní místo a vzdálí se natolik, aby ke stanovišti nepoutal zbytečnou pozornost.
 • Je zakázáno sledovat jiný tým za účelem objevení dalšího stanoviště.
 • Tým se může kdykoliv rozdělit.
 • K přesunům v rámci hry je povoleno používat výhradně chůzi nebo prostředky MHD. Zakázáno je dopravovat se pomocí kola, automobilu, taxi služby a lodí (mimo tarif PID).
 • V rámci hry není zapotřebí vstupovat na cizí pozemky mimo používané cesty a na veřejně nepřístupná místa.
 • Jestliže šifru nemůžete vyřešit, bude k dispozici nápověda. Nepodaří-li se Vám vyřešit šifru ani s nápovědou, bude k dispozici také absolutní nápověda (prozrazení tajenky šifry). Systém nápověd bude vysvětlen v Posledních informacích před hrou.
 • Hru je možné kdykoliv vzdát. Vzdá-li tým hru, dozví se polohu cílového stanoviště, ale nemůže již dále v hře pokračovat ani jako "mimo hru".
 • Po zahájení hry není možné dělat personální změny v týmech. Je taktéž zakázáno slučování týmů.

Šifry

 • Zadání šifry je vždy na předmětu (obvykle na listu papíru) opatřeném logem hry a kódem stanoviště nacházejícím se do 10 metrů od místa popsaného minulou šifrou.
 • Kód stanoviště je nutné ihned odeslat pomocí SMS (popř. přes webové rozhraní). Formát SMS (včetně čísla příjemce) bude zveřejněn v Posledních informacích před hrou.
 • V šifrách je použita anglická abeceda s 26 znaky (není-li uvedeno jinak).
 • Písmeno CH je používáno pouze v polském kříži, případně v morseově abecedě.
 • Všechny informace potřebné k vyřešení šifer obdržíte na startu, včetně jedné kopie šifrovacích pomůcek (paralaxních chlýftýmaček).
 • Dodatečné informace, technické poznámky a příběh je psán kurzívou, v takto vytištěném textu šifru nehledejte.

Pořadí týmů

 • Průběžné pořadí týmů je určováno podle času odeslání SMS zprávy ze stanovišť, výsledné pořadí týmů se stanoví podle času příchodu týmu na cílové stanoviště.
 • Pořadí týmů se určuje postupně podle těchto kritérií:
  • Příchod do cíle [možnosti přišel/nepřišel - dop. 16/10/11]
  • Počet vyluštěných šifer
  • Čas vyluštění poslední šifry
 • Vítězným týmem se stává každý tým, jehož alespoň dva členové dojdou před koncem hry do cílového stanoviště.

Komunikace s ostatními

 • Během hry je zakázáno komunikovat mezi týmy způsobem, který napomáhá k vyřešení šifry.
 • Povoleno je využívat třetích osob k získávání potřebných informací, třetí osoba se ale nikterak nesmí podílet na samotném řešení šifry.
 • S organizátory se komunikuje zásadně slušně a pouze nezbytným způsobem (nedovolí vám organizátor jinak :) ).
 • Jste-li zcela jistě na správném stanovišti a nemůžete nalézt šifru, kontaktujte organizátory.

SMS systém

 • V průběhu hry nad Vámi bude bdít SMS systém, kontrolující pohyb týmů mezi jednotlivými stanovišti a poskytující nápovědy.
 • Formát SMS zpráv se dozvíte v Posledních informacích před hrou, zároveň je dostanete vytištěné na startu hry.
 • Každý tým musí mít s sebou jeden mobilní telefon, pomocí kterého se s Vámi budou organizátoři moci kdykoliv během hry spojit. Telefonní číslo je nutné vyplnit při registraci, popř. později v administraci týmu (nejpozději do čtvrtka 13. října 2011)
 • Všechny zprávy je možné namísto do SMS zpráv psát přímo do webového rozhraní. Na webu bude dostupný také seznam všech Vám odeslaných zpráv. Návod bude zveřejněn v Posledních informacích před hrou.

Vybavení

Povinné vybavení

 • Plán Prahy (alespoň 1:24 000, rok vydání nejlépe 2010, 2011)
 • Ideální je Bednářská mapa; mapa ShoCart 2011 (z letošní Noci Tapürů) je také dobrá; pokud ani jednu nemáte, ostatní mapy také postačují
 • Pravítko
 • Nůžky
 • Mobilní telefon, jehož číslo bylo vyplněno při registraci

Doporučené vybavení

 • Krabička zápalek
 • Eurofolie (průhledné folie)
 • Malá lékárnička (náplastě apod.)
 • Alespoň dvě různobarevné fixy
 • Čtverečkovaný papír
 • Šifrovací pomůcky (jedny obdržíte na startu)

Využívání MHD

 • Start je v docházkové vzdálenosti od Hlavního nádraží, přesto cesta MHD je podstatně rychlejší a příjemnější (cca 15 minut).
 • Hra nepočítá s využitím MHD, jen výjimečně si tak lze zkrátit cestu. Lístky nejsou během hry potřeba!
 • Z cíle trvá cesta pomocí MHD na nádraží cca 30 minut.

Shrnutí

 • Během hry dodržujte slušné chování a zásady fairplay.
 • Nedodržování pravidel znamená pro Vás slabší zážitek ze hry.