Paralaxa
tři
12. října 2013
začátek v 9:09
paralaxa@chim.cz
Pražská městská podzimní pohodová denní (a večerní) šifrovací hra s originálními šiframi.

Šifra č. 7 - Graf

SEZNAM ŠIFER

Zadání šifry

Nápověda


Odvaznemu stesti preje.

Řešení šifry


Tuto šifru pro Paralaxu vytvořil Jáchym Sýkora. Využil při tom Road coloring theorem z teorie grafů.

Tato věta specifikuje typ orientovaných grafů, pro které lze najít synchronizující obarvení. V takto obarveném grafu pak stačí sledovat učitou (sychnchronizující) sekvenci barev a člověk skončí vždy v jednom konkrétním vrcholu.

Podle barvy šipek z vnějšího kruhu se tak pohybujeme po stejně barevných šipkách ve vnitřním grafu a vždy, když ve vnějším grafu dojdeme na políčko ohraničené "černě", bereme "černé" písmenko z daného vrcholu a naopak pro "bíle" ohraničené bereme "bílé" písmenko.

V našem případě je synchronizující sekvence "černá, bílá, bílá, bílá, černá, bílá, černá" a dostává nás do vrcholu "Z-", kde podle typu okraje bereme "-". Následujícími pokyny pak postupně dostáváme tajenku U BLAZENKY, což se po oběhnutí celého vnějšího kruhu následovně opět opakuje (-UBLAZENKY-UBLAZENKY-...).

I při zcela náhodném zvolení startovní pozice ve vnějším kruhu a startovního vrcholu ve vnitřím grafu se tak po nejvýše 12 písmenech dostaneme na začátek tajenky ("-").

Stačí mít tedy dost odvahy a nevzdat to moc brzy.

Kuráž Vám měl dodat článeček na druhé straně časopisu. Tam také vedla nápověda.

Nové téma


ZALOŽIT NOVÉ TÉMA
SKRÝT FORMULÁŘ

Založení nového tématu

Jméno:


Diskuze

V této sekci zatím nejsou žádné inzeráty